WAKAMI

Wakami е компания със социална насоченост, която проектира модни аксесоари, повлияна от древните култури на Централна Америка. Wakami с...

Wakami е компания със социална насоченост, която проектира модни аксесоари, повлияна от древните култури на Централна Америка.

Wakami се стреми да създаде възможности за генериране на доходи на занаятчии в Гватемала, които притежават уменията и потенциала, но са дистанцирани от Световните пазари. 

Настоящата цел на Wakami е да даде възможност на поне 5 000 занаятчии в Гватемала да образоват децата си, това може да стане благодарение на тази благородна инициатива.

Wakami работи със занаятчии, 90% от които са жени, в отдалечените райони на Гватемала и ги свързва с пазарите по цял свят. Продуктите на Wakami са това, което ние наричаме представители на свързаността – променят живота на тези, които ги произвеждат и обогатяват живота на тези, които ги носят.

Гривните на WAKAMI са в Стари Градски, София ул. Славянска 33

*предлагаме доставка и до други градове


0 comments